Nhằm mục đích đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn về ngành cho nhân viên. Với phương châm "làm nghề nào phải biết nghề đó", không phân biệt người đó đang làm công việc gì. Chiều ngày 29/11/2014, tại văn phòng Công ty số 18 Nguyễn Xiển – Thành phố Nha Trang, Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức buổi kiểm tra kiến thức chuyên môn về ngành bao bì cho nhân viên văn phòng và các Tổ trưởng, Ca trưởng sản xuất.
Tổ chức kiểm tra kiến thức ngành là việc làm rất hữu ích, đây là cơ hội để trau dồi, hiểu biết đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn, nắm vững kiến thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy là lần đầu tiên được tổ chức nhưng buổi kiểm tra đã diễn ra rất bài bản và chuyên nghiệp. Nội dung kiểm tra gồm có thực hành và lý thuyết làm bao bì; tính hao hụt vật tư sản phẩm; phân tích số liệu, so sánh phương án hiệu quả; vận dụng nội quy, quy chế, chính sách của Công ty để xử lý, giải quyết tình huống… trong công việc.
Mục tiêu của buổi kiểm tra là “thiếu cái gì bổ sung cái đó”. Sau buổi kiểm tra, Ban lãnh đạo đã đưa ra những nhận xét kèm theo những nội dung, tình huống để mọi người cùng nhau trao đổi góp ý những thiếu sót, từ đó rút ra được kinh nghiệm cũng như bổ sung thêm kiến thức cho mình.
Lê Quang Trung