Sáng ngày 23/4/2016, tại thành phố biển Nha Trang - Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đông Á (DOPACK) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp...
Tham dự đại hội, về phía Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO) – đại diện giữ phần vốn Nhà nước 29%, Ông Lê Tiến Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc và Ông Hồ Thượng Hải – Chủ tịch Công đoàn; cùng các cổ đông tham dự đại hội với tỷ lệ 80,21% số cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với 1.347.474 cổ phần/ 1.680.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe HĐQT, Ban Giám đốc trình bày các báo cáo và thảo luận thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, kế hoạch 2016; báo cáo sửa đổi Điều lệ; Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015... Đặc biệt, báo cáo đầu tư Nhà máy 2 tại Khu Công nghiệp Đắc Lộc đã chính thức đi vào hoạt động từ Quý 4/2015, tổng mức đầu tư năm 2015 là 56,34 tỷ đồng được các cổ đông rất quan tâm. Sau khi nghe các báo cáo, các cổ đông thể hiện sự hài lòng và niềm tin vào sự phát triển của DOPACK.
Đánh giá chung hoạt động SXKD trong năm 2015, nhờ làm tốt công tác định hướng và bám sát Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện. Kết quả SXKD của DOPACK năm 2015: doanh thu đạt 283,4 tỉ đồng - tăng 11% so kế hoạch; lợi nhuận đạt 16,7 tỉ đồng - tăng 12% so kế hoạch; nộp thuế Nhà nước đạt 8,51 tỉ đồng - tăng 16,6% so kế hoạch.
Đánh giá giai đoạn 2011 – 2016, DOPACK cũng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng Cổ đông giao: tổng doanh thu 5 năm đạt 1.191,9 tỉ đồng, đạt 112% kế hoạch; nộp thuế 42,7 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 74,45 tỉ đồng; đóng BHXH cho người lao động 12,87 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người lao động 8,5 triệu/ tháng/ người; cổ tức được chia bình quân 26%/năm.
Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo DOPACK đã đưa ra những giải pháp quyết liệt, thiết thực, đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề lớn như: đổi mới công tác quản lý, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định hoàn thiện, sát với thực tế, tạo động lực thực sự cho người lao động, phân công, phân cấp quản lý theo chức năng nhiệm vụ cụ thể, không chồng chéo; đầu tư và cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.
Kết thúc Nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhằm đổi mới cơ chế làm việc thuận lợi, phát triển mạnh hơn nữa, đại hội thống nhất để ông Lê Tiến Anh nguyên Chủ tịch HĐQT rút khỏi danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ mới để tập trung nhiệm vụ lớn của Tổng Công ty Khánh Việt, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra HĐQT và BKS Nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, kết quả trúng cử như sau:
- Hội đồng Quản trị gồm: Bà Lê Thị Hương Dung – Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á, Ông Hồ Thượng Hải – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt và Ông Đào Vũ Lâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Rang Đông;
- Ban kiểm soát gồm: Ông Nguyễn Trung Kiên – Kế toán LĐ tiền lương, Ông Nguyễn Lê Quân – Trưởng phòng KHNV và Bà Lại Trần Hoài Khanh – Nhân viên kế toán Tổng Công ty Khánh Việt.
Năm 2016 là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, với dự báo giai đoạn 2016 - 2021 sẽ là giai đoạn phục hồi đà tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên đây vẫn là năm được dự báo tình hình chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường sản xuất kinh doanh bao bì. Trước tình hình trên, DOPACK sẽ có những giải pháp và đổi mới linh hoạt để xây dựng phát triển bền vững.
Trên cơ sở những kết quả đạt được từ trước đến nay cả về doanh thu, lợi nhuận, DOPACK tin rằng với sự đầu tư bài bản, đổi mới công tác quản lý, thời gian tới sẽ tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế là đơn vị cung cấp bao bì số một Miền trung, đồng thời trở thành thương hiệu uy tín, canh tranh trên toàn quốc.
Một số hình ảnh của đại hội:
Cổ đông đóng góp ý kiến
Lấy ý kiến biểu quyết
HĐQT và BKS Nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Quang Lê